Skip to main content

Boka här eller ring 0418-208 00 för tidsbokning!

Nyheter

Kursbeskrivning Metoden

Metoden

Mindfullness in Action

En praktisk och enkel teknik för att bättre hantera spänningar, negativa tankar och stress i din vardag.

Upplever du att stress och negativa tankar påverkar ditt sätt att vara och att du känner dig allmänt spänd i kroppen?

Känner du dig spänd och orolig. Tycker du att det är svårt att hantera den vardagliga stressen. Har du ofta värk i muskler (spänningsvärk?)

När vi tänker negativt eller då något händer i vår omgivning som vi upplever som stressande eller utmanande så aktiveras ofta vår stress-respons automatiskt.

Stress-responsen skapar en slags ond cirkel mellan spända muskler och negativa tankar. Ibland kan det vara svårt att bryta denna cirkel.

Vad är Metoden?

 

Den grundar sig i samma teknik som bl.a. elit idrottare, sångare och klassiska musiker använder sig av för att skapa avspändhet och bra fokus.

Metoden ger dig enkla och praktiska verktyg att hantera den vardagliga stressen.

Den bygger på senaste vetenskapliga fakta om hur kroppen och hjärnan reagerar på pressande situationer och negativa tankar.

Tänk dig att du har en förmåga att kunna slå av stress-responsen i samma ögonblick som du upplever att den är på och att återfå fokusera på rätt sak, framförallt i situationer som du normalt upplever som jobbiga. Att du bättre kan hantera och kontrollera dig själv när du upplever frustration, ilska, nervositet och då du känner dig allmänt spänd.

Struktur av workshop:

Workshopen består av tre tillfällen på 3 timmar. Mellan träffarna kommer du att ha enkla övningar att utföra relaterade till dina unika situationer där du upplever stress.

Detta medför att efter kursen har du startat en förändring i din kropp och ditt sätt att hantera dina tankar och känslor.

Dag 1, (3 tim)

Inledning med en enkel förklaring om hur stress responsen fungerar och vilken inverkan den har på kroppen och på din förmåga att fokusera på rätt sak. Grundläggande övningar avspänning och fokus.

Dag 2,  (3 tim)

Övningar i att ytterligare öka medvetenheten om överflödiga spänningar i musklerna, samt hur att släppa dessa spänningar vid upptäckt. Övningar i att använda tekniken under mild stress.

Dag 3,  (3 tim)

              Övningar i att lära sig att använda mekaniken, verktyget relaterat till verkliga         

             situationer i livet.

Fokus övningar för att kunna välja hur vi vill förhålla oss till olika situationer som normalt orsakar stress och spänningar.

Kursen är INTE baserad på psykologi. Du behöver INTE prata om personliga saker eller händelser i ditt liv.

Det är INTE en terapi. Vi arbetar praktiskt och du lär dig genom att göra och uppleva.

Mellan kurstillfällena förväntas det av dig att du utför de konkreta ”hemuppgifterna” som delas ut. Detta för att snabbt göra metoden till en naturlig del av ditt dagliga liv.

När metoden är inlärd kommer den att förstärkas genom upprepning.

Några av fördelarna/ effekterna.

  • Känna sig mer bekväm och avspänd i pressande situationer.
  • Mindre spänningsvärk.
  • Bättre kroppshållning.
  • Hantera din egen och andras frustration och ilska bättre
  • Bättre allmänt mående
  • Mer energi
  • Att må bra utan anledning

Tony Grahn föddes 1960, han har framgångsrikt de senaste 15 åren hjälpt människor med att hantera stress och prestera närmare den sanna potentialen. Bland hans kunder ser vi allt från elit idrottare, klassiska musiker, opera sångare till människor med spänningsvärk och sociala fobier.

Han har bott och verkat i Holland och i England och bor nu sedan 2 år i Malmö med hans familj.

Tony tillvägagångsätt är lugnt och respektfullt och med en stor portion av humor.

Tony’s hemsida är under konstruktion.

Mer info finns på hans LinkedIn profil; Klicka här ; https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button