Skip to main content

Boka här eller ring 0418-208 00 för tidsbokning!

Vad är naprapati?

Vad är naprapati

Först ta bort smärtan - sedan se till att den inte kommer tillbaks!

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen.

Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapati enligt Wikipedia

Naprapati är en form av manuell terapi. Den innebär att man diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Naprapatin utvecklades i början av 1900-talet och bygger på kiropraktiken. Ordet naprapati härleds från ett tjeckiskt ord "napravit" som betyder korrigera och ett grekiskt ord "pathos" som betyder lidande, hela ordet blir då ungefär "korrigera orsak till lidande".

Naprapatin är etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett yrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell medicin.

Kiropraktik och naprapati

Inom naprapati, som utvecklats ur kiropraktiken, utförs i stor utsträckning samma behandlingar och begreppen har till del uppfattats som synonyma. När Socialstyrelsen utreder hur svenska samhället bör förhålla sig till dessa former av manuell terapi, så tas naprapati och kiropraktik upp parallellt och med en likartad utgångspunkt.

Under början och mitten på 1900-talet så uppfattades skillnaderna större, vilket dokumenterats i olika böcker.

Kiropraktiken har betydligt fler utövare internationellt. Den kiropraktiska utbildningen sker på institutioner som är högskolor eller universitet (undantaget är den Svenska utbildningen) Det publiceras mer forskning om kiropraktik och det finns många kiropraktorer som har uppnått doktorsgraden. Naprapatin finns nästan bara i Sverige. De gamla teorierna från 1800 talet som förr ansågs utgöra en skillnad mellan yrkeskårerna tas numera inte på allvar.

naprapatforbundet

Behandling

Behandlingen sker främst via naprapatens händer. Syftet är att återställa funktionen i kroppen med metoder som bygger på en form av manuell terapi. Stor vikt läggs sedan på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till skadan. Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation, ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka rörligheten, kombineras med t ex mobiliseringstekniker, nervmobilisering, triggerpunktsbehandling, naprapatisk massage och naprapatisk stretching.

Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd. Vården innehåller ofta förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer. Naprapaten har allmän kunskap om ortopedisk medicin kombinerad med specifik kunskap om rörelseapparatens muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion.

Källa: Wikipedia Sverige
Artikel i sin helhet: Wikipedia: Naprapati

Vetenskapligt genombrott

Naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Studien är den första stora utvärderingen av naprapati - och öppnar för att behandlingsformen integreras i den vanliga vården.

Eva Skillgate, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har i en studie jämfört effekten av naprapati med effekten av rådgivning av läkare enligt de riktlinjer som tidigare visats vara bäst vid rygg- och nackbesvär. Resultaten visar klara skillnader till fördel för naprapatin.

I studien om 409 patienter jämfördes två grupper av personer som led av besvär i rygg och nacke. Efter en läkarundersökning där allvarliga tillstånd kunde uteslutas lottades patienterna mellan två behandlingsalternativ. Hälften behandlades av naprapat och den andra hälften fick rådgivning och stöd av läkare i syfte att stärka patientens tro på sig egen förmåga att hantera besvären. Rådgivningen gick ut på att förmå patienten att röra sig även om det gör lite ont, och att leva ett så vanligt liv som möjligt.

Tolv veckor efter studiens start uppgav 57 procent i naprapatgruppen att deras tillstånd var "väldigt mycket förbättrat". Motsvarande andel i kontrollgruppen var 13 procent. 69 procent i naprapatgruppen och 42 procent i kontrollgruppen uppgav en tydlig smärtminskning, och 19 procent i naprapatgruppen och 7 procent i kontrollgruppen var helt återställda 12 veckor efter studiens start. Resultaten var liknande även när patienter med ryggbesvär och nackbesvär analyserades var för sig. De flesta patienterna hade haft sina besvär i mer än ett år.

Naprapati är ett speciellt system för att återställa funktion och minska smärtan i muskler och leder. Behandlingen är manuell, och naprapaten använder sig av manipulation och mobilisering av ryggraden och andra leder, samt mjukdelsbehandling som töjning och massage. Ofta kompletteras behandlingen med olika former av träning och rådgivning.

- I studien undersöktes en mycket vanlig typ av rygg- och nackbesvär. Resultaten öppnar för att naprapati kan integreras i den vanliga vården i högre grad än vad som görs i dag för dessa patienter, säger Eva Skillgate.

Publikation:

Eva Skillgate, Eva Vingård, Lars Alfredsson
"Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial"

Clinical Journal of Pain, maj 2007, 23:431-439

Läs mer

Besök gärna nedanstående länkar och läs mer om vad naprapati är och vad vi står för.